sobota, 6 lipca 2013

Tonto, The Scandalist


During last few days I have seen so many racism comments abouth this movie, that I could write en essey about it, haha. Racists toward white people, and aggresive racists were Native Americans, not opposite. This whole situation left a bad taste in my mouth, let say that I was definitely not expecting it, especially not from some certain people. In a shortcut - movie is about Comanche warrior from Comanche nation, about Comanche wars, etc. Comanche consultant found this movie correct. Activists and journalists from Navajo, Lakota, Cherokee, and other nations find this movie very offending, stereotypical, inaccurate, in general everything is bad, and white people who dared to made/like this awful movie are racists. Or maybe better, all white people are racists. How pathetic and racists those "activists" are?


W ciągu ostatnich kilku dni widziałam naprawdę dużo rasistowskich komentarzy na temat tego filmu, mogłabym o tym napisać esej, haha. Rasistowskich w stosunku do białych ludzi, a agresywnymi rasistami byli Indianie, nie na odwrót. Cala sytuacja pozostawiła niesmak w moich ustach, nie spodziewałam się czegoś takiego, a już szczególnie nie ze strony pewnych konkretnych osób. W skrócie - film jest o wojowniku z plemienia Komanczów, o plemieniu Komanczów i o wojnach Komanczów. Komancki konsultant uznał film za rzetelny. Aktywiści i dziennikarze z plemion Navaho, Lakota, Cherokee i innych uznali film za stereotypowy, nierzetelny, obraźliwy, ogólnie wszystko jest źle, a biali ludzie którzy ośmielili się nakręć/lubić ten wstrętny film to rasiści.Albo jeszcze lepiej, wszyscy biali ludzie to rasiści. Jak bardzo żałosnymi rasistami są ci 'aktywiści"?


Disney naprawdę się postarał z lalką Tonto - jest piękna (prawie tak bardzo jak prawdziwy Johnny, haha), jakość też nie jest zła. Tylko ten niesławny kruk nie chce się trzymać włosów. Twarz i ciało Tonto są pomalowane farbą, która, jak przypuszczam, powinna dać się zmyć.Niestety nogi zginają się na "click". Najgorsza sytuacja jest z bliznami na twarzy, te są trwałe. Tonto wygląda na bardzo smutnego, więc świetnie oddaje postać z filmu


Disney made a really good job with Tonto doll - it's really beautiful (almost as Johnny is, haha), quality also isn't bad.Just the infamous crow doesn't really stay on Tonto's head.White face paint and "dirt" on Tonto's body is painted, and, as I suppose, removable. Unfortunately his legs are on clicks.The worst thing are those scars on his face, they seems permanent. Tonto looks incredibly sad, so it's portraying movie character very well.pierwsza przyczyna zamieszania, kruk obrażający uczucia (nacjonalistyczne?)
first reason of conflict, the offending crow


wydaje się, że Johnny przywiązał się do roli Tonto :P
seems that Johnny got attached to playing Tonto